Correlatie met XL

In het Excel2000 of Excel2003 kun je mooi statistieken zichtbaar maken. Verder beschikt dit spreadsheet-programma over allerlei statistische functies. Bij een mogelijk verband tussen twee series waarnemingen kun je grafieken maken en formules opstellen.

Open m.b.v. de rechter muisknop de volgende werkmap en sla hem op de eigen computer op.

Lengtegewicht.xls

Klik op het Blad met opschrift "Meisjes".
Je ziet een overzicht van de lengtes en de gewichten van een groep van 20 meisjes. In plaats van hun namen zie je dat ze zijn genummerd. Om na te gaan of er een verband bestaat tussen het gewicht en de lengte van een meisje uit deze steekproef kun je de grafiek maken van gewicht y uitgezet tegen de lengte x.
Dat doe je zo:

Doe dit nu zelf op het werkblad "Jongens".

Nu heb je wel een puntenwolk, maar daarmee heb je nog geen verband tussen y (gewichten) en x (lengtes). Daarvoor moet je de correlatiecoëfficiënt R hebben. R heeft waarden uit het interval [–1,1].
Hoe dichter R bij 1 of –1 ligt, hoe beter het verband.
Als R dicht bij 0 ligt is de correlatie slecht.

Omdat de correlatie behoorlijk goed is, kun je een lijn door de puntenwolk trekken die het verband tussen y en x behoorlijk goed benaderd. Dit noem je de regressielijn of trendlijn. Je maakt hem zo: Maak nu zelf de correlatiecoëfficiënt en de regressielijn op het Blad "Jongens".