Boxplots met XL

In het Excel2000 of Excel2003 kun je mooi statistieken zichtbaar maken. Verder beschikt dit spreadsheet-programma over allerlei statistische functies. Een voorziening voor het rechtstreeks maken van boxplots is er niet, maar daar is wel wat op gevonden.

Open m.b.v. de rechter muisknop de volgende werkmap en sla hem op de eigen computer op.

Lengtegewicht.xls

Je ziet een overzicht van de lengtes en de gewichten van een groep van 20 meisjes en 18 jongens. In plaats van hun namen zie je dat ze zijn genummerd. Om de boxplots van de jongens en de meisjes met elkaar te vergelijken heb je eerst een paar gegevens nodig om ze te maken. Je moet de twee kwartielen, het minimum en het maximum van de gegeven waarden en de twee medianen bepalen. Dat laat je Excel in een tabel zetten zoals je op het werkblad "Lengtes" ziet.
Denk er wel om dat de er tabel precies zo uit moet zien als die op het werkblad!
Nu ga je als volgt te werk:

Doe dit nu zelf op het werkblad "Gewichten".

Opmerking:
Excel berekent kwartielen op afwijkende manier. De methode die het programma hanteert is geïntroduceerd door door J.Freund en B. Perles. Zij hanteren de volgende definities (n = aantal waarnemingen):
eerste kwartiel Q1: kijk naar waarneming (n+3)/4
mediaan Q2: kijk naar waarneming (n+1)/2
derde kwartiel Q3: kijk naar waarneming (3n+1)/4
(Natuurlijk moeten dan wel eerst alle waarnemingen op volgorde zijn gezet door sorteren.)
De kwartielen (en de boxplots) in Excel wijken daarom iets af van de gangbare kwartielen!

(Bron: http://www.mis.coventry.ac.uk/~nhunt/boxplot.htm)