Basistechnieken: Tafels in XL

Excel is een bekend computerprogramma dat werkt als een rekenblad. Om dit practicum te kunnen doen heb je de versie Excel2013 nodig. Je moet voor dit practicum alleen de basisvaardigheden van Windows kennen. Het gaat dan om vensters openen en sluiten, teksten selecteren, knippen, kopiëren en plakken.

Kijk eerst of je Excel2013 kunt vinden op de computer waaraan je werkt. Je herkent Excel2013 aan dit icoon.

Open Excel en maak het venster kleiner, zodat je er in kunt werken en tegelijk de tekst van dit practicum kunt lezen.

Inhoud:

Werken in cellen

Nu je Excel hebt geopend zie je een rekenblad voor je. Het bestaat uit een venster met een aantal werkbalken zoals je dat gewend bent in alle Windows-programma's. Verder bestaat elk rekenblad uit een enorme hoeveelheid vakjes die 'cellen' heten. De letters A, B, C, ... geven kolommen aan. De nummers 1, 2, 3, ... geven rijen aan. Elke cel wordt aangeduid met een letter en een nummer: b.v. A1, D6, ...
In elke cel kun je tekst typen of een getal zetten. Met getallen kan het rekenblad ook echt rekenen.

Kijk wat er in cel C3 komt te staan. Je ziet dat het rekenblad voor je kan rekenen! Excel heeft de inhoud van de cellen A3 en B3 vermenigvuldigt. Het teken * betekent in Excel 'keer'.
Sla nu de werkmap waarin je hebt gewerkt (op een memorystick of in een mapje op de harde schijf) op onder je eigen voornaam: Voornaam.xls.
Sluit hem daarna af.

Kopiëren van cel naar cel

Open jouw werkmap opnieuw. Als alles goed is gegaan staat het voorgaande werk er nog in.

Kijk wat er in cel C4 komt te staan:
Je ziet in de cel het getal 18, maar in de werkbalk vlak boven het rekenblad staat: =A4*B4.

Wat heeft Excel dus gedaan?

Excel heeft de inhoud van cel C3 (namelijk =A3*B3) niet alleen gekopieerd naar cel C4, maar ook aangepast aan het nieuwe rij-nummer (namelijk 4). De kolom-letters zijn niet veranderd, want je zit nog in dezelfde kolom.
Als je de inhoud van cel C3 bijvoorbeeld naar cel D3 copieert, krijg je in de werkbalk: =B3*C3 te staan, want je kopieert naar een kolom verderop. Ga na, dat Excel nu de getallen in B3 en C3 vermenigvuldigt.
Als je de inhoud van cel C3 naar cel F3 kopieert, krijg je daarin: =D3*E3. Ga na dat Excel nu niets kan uitrekenen, omdat in E3 geen getal staat.
Maak de cellen D3 en F3 maar weer leeg en sla je werkmap op!

Even rekenen

Laat nu Excel de volgende vermenigvuldigingen uitvoeren. Zet de opgaven onder elkaar en de antwoorden er achter en gebruik alleen de kolommen A, B en C. De antwoorden komen in kolom C.

Denk er om dat je in decimale getallen een decimale komma moet zetten, tenzij dat anders is ingesteld (Je kunt die instelling zien door met de rechter muisknop op een cel te klikken en bij Celeigenschappen te kijken op het tabblad Getal en de categorie Getal).

Oefen jezelf in het invoeren van berekeningen in Excel. Laat Excel het rekenwerk doen. Je kunt ook berekeningen als =2*A3+5*B3 of =A3+A4-B3 of =A3/B3 uitvoeren. Probeer maar in kolom G ...
Excel gebruikt voor delen de schuine streep /.

Sla aan het eind je werkmap op.

De tafel van 3

Onderin het venster zie je een flapje met: Blad 1. Daarnaast staat een + knopje.
Je werkt nu in Blad 1.
Als je klikt op het + knopje, dan krijg je weer een schoon rekenblad. Daarin ga je de tafel van 3 maken.

Je hebt nu de tafel van 3.

Je kunt deze tafel van 3 ook omzetten naar de tafel van 4 of van... (vul zelf maar in) door cel D3 aan te passen en weer naar beneden te kopiëren. Probeer dat maar eens. Sla aan het eind je werkmap op.

Kopiëren met $

Je hebt nu wel de tafel van 3 gemaakt, maar het kost nog behoorlijk veel moeite om die om te zetten naar de tafel van 4, of van nog een ander getal. Bovendien ziet het er niet erg mooi uit, gewoon twee rijen getallen.

Daar kun je wel wat aan doen. Gebruik daarvoor Blad 3 van je werkmap.

Je hebt nu een iets fraaiere tafel van 3. Maar bovendien hoef je nu maar één cel (D1) te veranderen en je hebt de tafel van 4. Probeer maar ...

Dat komt door het gebruik van het teken $. Dit teken zorgt er in Excel namelijk voor dat bij kopiëren naar andere cellen de nummers van de rijen en/of de letters van de kolommen niet worden aangepast. Je noemt dit absoluut kopiëren .

Door het typen van $D$1 blijf je verwijzen naar cel D1.
Als je D$1 typt, dan kan wel de letter van de kolom veranderen bij kopiëren, maar niet het nummer van de rij. In dit geval is dat geen probleem, want je werkt toch steeds in dezelfde kolom.
Als je $D1 typt, dan kan juist het nummer van de rij veranderen en niet de letter van de kolom. Dat levert hier een probleem op.

Ga beide situaties na. Sla je werkmap weer op!

Het practicum afsluiten

In Excel kun je cellen inkleuren en tekst en getallen in cellen van een kleur voorzien. Daarvoor zitten er knoppen op de werkbalken bovenin het venster. Verder kun je lettertypes aanpassen, en dergelijke. Zoek maar eens even uit hoe dat allemaal gaat, gebruik eventueel het HELP-menu.

Maak rekenblad 3 zo mooi mogelijk en sla het eindresultaat op. Zorg dat bij openen van je werkmap op rekenblad 3 de tafel van 17 staat.
Lever het eindresultaat (je werkmap) bij je leraar in.