Parallellogram

Parallellogram is een spel bedacht door Fred Horn en Sjaak Griffioen.
Het is een spel voor twee spelers dat wordt gespeeld met 6×6 schijfjes met verschillende kleuren. Print eerst het spelbord en print ook de schijfjes (printen op stevig papier, losknippen en plastificeren(?)).

  • Elke speler krijgt 3 schijfjes van elke kleur.
  • Gooi met een munt om te bepalen wie mag beginnen.
  • De spelers plaatsen om beurten een schijfje op een lege plek op het bord, met in achtneming van deze regels
    1. er mogen niet meer dan 2 schijfjes van dezelfde kleur naast elkaar (horizontaal of verticaal) worden gelegd;
    2. er mogen niet meer dan 3 schijfjes op één lijn (horizontaal, verticaal of diagonaal) komen te liggen.
  • Als een speler met zijn vierde schijfje een parallellogram op het bord weet te maken met schijfjes van dezelfde kleur, mag hij die vier schijfjes van het bord halen en in bezit nemen.
  • De eerste speler die dit drie keer doet heeft gewonnen.

In de figuur hiernaast zie je voorbeelden van parallellogrammen die je kunt maken.