Nummer 14 – oktober 2012
 

In dit veertiende nummer

Welkom vrienden

Vrienden ontvangen automatisch onze nieuwsbrief. Stuur deze nieuwsbrief svp door naar sectiegenoten en collega's wiskunde en vraag ze om ook vriend te worden van Math4All. U kunt zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief via info@math4all.nl


> Top

Stercollectie Math4All

VO-content (zie www.vocontent.nl) is een landelijke open leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs. Van en voor scholen. Math4All en Wageningse Methode bieden hun lesmateriaal onder de noemer MathUnited, de stercollectie voor wiskunde HAVO en VWO. Sinds de start van dit schooljaar zijn de volgende drie leerlijnen gereed:
• een leerlijn havo/vwo, leerjaar 1
• een leerlijn havo, leerjaar 2
• een leerlijn vwo, leerjaar 2
Binnenkort verschijnen de eerste hoofdstukken van leerjaar 3 en we gaan door met het toevoegen van leerlijnen, totdat uiteindelijk het hele programma havo en vwo afgedekt is. Het lesmateriaal kunt u bekijken via www.math4all.nl en/of direct via www.mathunited.nl. Het is vrij, dus zonder kosten en zonder login, te gebruiken.

Sinds begin van dit schooljaar werken de eerste scholen met deze leerlijnen, soms naast een bestaande methode, soms in plaats van een wiskundemethode. Een spannende onderneming voor zowel de docenten als de ontwikkelaars.

Op de Jaarvergadering van de Ned. Vereniging van Wiskundeleraren (zie www.nvvw.nl) vertellen we in een werkgroep meer over dit lesmateriaal en de eesrte ervaringen.

Vragen kunt u stellen via info@math4all.nl

> Top

Math4All in elo, op iPad en in Wikwijs

Alle materialen van MathUnited zijn geschikt voor gebruik binnen een elektronische leeromgeving (elo). Het is inmiddels beschikbaar en beproefd in de omgeving van It's learning en N@tschool. Daarnaast hebben we inmiddels contact met Magister. Benader uw elo-leverancier voor toegang tot de collectie van Math4All. Deze service is gratis voor leden van VO-content (zie www.vo-content.nl ). Niet leden kunnen tegen betaling gebruik maken van deze dienst.
Het wiskundelesmateriaal op www.mathunited.nl is ook te gebuiken en te bekijken op tablets zoals de iPad. De eerste iPadklassen werken inmiddels met ons lesmateriaal
De leerlijnen van Math4All staan ook in Wikiwijs en zijn direct te bereiken via de volgende links:klas 1, klas 2 havo, klas 2 vwo
Het voordeel van Wikiwijs is dat u de leerlijnen kunt kopiëren, bewerken en kunt uitbreiden met lesmateriaal van uzelf of ander materiaal uit Wikiwijs. Voor Wikiwijs dient u wel een login aan te vragen.
Wanneer u wilt kunnen we (tegen betaling) een Wikiwijstraining wiskunde voor u op school verzorgen.

> Top

Pilots met Math4All

Ons lesmateriaal doet mee in een tweetal pilots.

Kennisnetpilot:
In deze pilot gaat het om het automatisch genereren van leerplaninformatie over het lesmateriaal van Math4All.
Voor deze pilot zoeken we wiskundedocenten om dit automatische proces te beoordelen. De deelname kan vanuit huis en zal anderhalf tot twee uur kosten. U kunt zich aanmelden bij j.molenaar@kennisnet.nl. Wanneer het bijbehorende vragenformulier en de vrijwilligersverklaring is ingevuld en opgestuurd ontvangt u als een dank een boekenbon van €50,-

Hondsrugcollegepilot:
Op deze school in Emmen werken we in vijf brugklassen mee aan een pilot over gepersonaliseerd leren. Op de studiedag van de NVvW (werkgroep B1) zullen we ook hierover verslag doen.

> Top

GeoEnZo versie 3.8

Onlangs verscheen versie 3.8 van het populaire en veel gebruikte GeoEnZo. Het is software die u mee kunt dragen op uw USB-stick en uitermate geschikt voor een digibord. De geodriehoek, passer, liniaal en meetkundige figuren heeft u nu altijd bij zich.

> Top

Schoolboeken van Math4All

Een belangrijke ontwikkeling is dat de het lesmateriaal van Math4All binnenkort beschikbaar zal zijn als professioneel gedrukte schoolboeken. U kunt de eeste proefdrukken bewonderen op de studiedag (zie www.nvvw.nl) van 3 november in onze stand.

> Top

Verder nieuws

U kunt ons volgen via Twitter. Ga daarvoor naar onze site en volg de link naar Twitter, of voeg ons twitteraccount toe aan uw eigen lijstje. U kunt ons zoeken op 'Math4All' of op 'Mathadorebasic'.
Onze website www.math4all.nl gaan we binnenkort vernieuwen, dus hou de site in de gaten.
In de zomervakantie is al onze content verplaatst naar Google-servers. Hierdoor zijn we altijd bereikbaar en kunnen we de toegankelijkheid en snelheid ook bij grote groepen gebruikers garanderen.
Stuur uw vragen en opmerkingen naar info@math4all.nl. Dank voor alle reacties die we geregeld ontvangen en ons het idee geven dat we goed bezig zijn.

Wilt u geen nieuwsbrief van ons meer ontvangen? Meld u af via info@math4all.nl

> Top