HYPOTHESEN TOETSEN Overzicht
Het begrip toets

Theorie

Een hypothese is in de statistiek een vermoeden over een eigenschap van een populatie:

  • de nulhypothese H0 is de gangbare opvatting (b.v. op grond van voorgaand onderzoek)
  • de alternatieve hypothese H1 is een uitspraak die de nulhypothese bestrijdt
Bij hypothesen toetsen gaat het om door middel van een steekproef uit die populatie beslissen welke van beide hypothesen als waar kan worden aangemerkt: H0 wordt verworpen of wordt niet verworpen. Je moet wel vooraf afspreken bij welke waarden je H0 verwerpt, dit noem je het kritieke gebied van de toets.
Er bestaat altijd een kans dat je H0 ten onrechte verwerpt.
Dat betekent: je verwerpt H0 terwijl toch H0 eigenlijk waar is (als je maar een betere, grotere steekproef had getrokken). Dit heet een fout van de eerste soort.


H0 accepterenH0 verwerpen
H0 is waarcorrectfout van de eerste soort
H1 is waarfout van de tweede soortcorrect
Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven