REKENEN Overzicht
Optellen en aftrekken

Voorbeeld

Op deze kassabon staan zowel optellingen als een aftrekking.

Het getal 18,69 is het totaalbedrag, het bedrag wat je moet betalen.
Het is de som van alle prijzen.

Je hebt € 20,00 betaald.
Het getal € 1,30 is het bedrag dat je terug krijgt.
Het is het verschil van 20,00 en 18,69.
Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven